Kashmir Yoga

Kashmir Yoga

Kashmiryoga is een zeer oude yogatraditie gebaseerd op Advaita, het non-dualisme. Het accent ligt op het bewust worden en ontwikkelen van het energielichaam, dat een verbinding vormt tussen het fysieke lichaam en de geest. Hierbij staat het luisteren naar het lichaam centraal, zonder oordeel of projecties, om zo tot een diepe ontspanning te komen.

Het is een zachte vorm van yoga die voor iedereen geschikt is.

De kern van deze yogavorm is gericht op de vraag: “wat is onze ware aard, onze essentiële natuur? Wie ben ik?”   We onderzoeken het lichaam en geest door te bewegen vanuit het gewaarzijn, bewust bewegen vanuit stilte.

Door het lichaam te observeren kunnen we het bevrijden van de ingesleten patronen om uiteindelijk onze ware natuur – dat wij één zijn met het geheel – te kunnen ontdekken.

Het is geen discipline waar iets van verplichting, dwang of strijd bij te pas komt.

Integendeel, het inzicht komt door het inzien van de patronen die ons belemmeren.

Inzicht door onderscheid te leren maken tussen wat we ‘denken’ te zijn en wat we werkelijk Zijn…